Muzeum „Pamięć i Tożsamość” im. św. Jana Pawła II

Muzeum „Pamięć i Tożsamość” im. św. Jana Pawła II (w organizacji) ogłasza konkurs na wykonanie projektu logotypu Muzeum. 

Konkurs ma charakter otwarty, jednoetapowy, ogólnopolski. 

Jest on adresowany do wszystkich zainteresowanych osób/podmiotów zamieszkałych/posiadających siedzibę na terenie Polski, w tym do studentów, absolwentów oraz pracowników wyższych uczelni artystycznych oraz profesjonalnych artystów-grafików, grafików i projektantów. 

Prace konkursowe należy przesyłać do dnia 15 grudnia 2018 roku. Laureat konkursu otrzyma nagrodę pieniężną w wysokości 10.000 złotych. 

Szczegółowe warunki konkursu określa Regulamin. / "Karty zgłoszenia" do pobrania tutaj.

Zapraszamy!

 

Uprzejmie informujemy, że do konkursu na projekt logotypu Muzeum zgłoszono 12 prac. Wszystkie reprezentują bardzo wysoki poziom artystyczny, są wyrazem dużej kreatywności autorów i w ciekawy sposób odzwierciedlają ideę Muzeum. Aby umożliwić Komisji konkursowej jak najbardziej wnikliwą i rzetelną ocenę nadesłanych prac, Organizator Konkursu postanowił przedłużyć termin jego rozstrzygnięcia do dnia 15 kwietnia 2019 roku.

W związku z powyższym, zgodnie z  ust. 2 § 10 „Regulaminu konkursu na projekt logotypu Muzeum ‘Pamięć i Tożsamość’ im. św. Jana Pawła II (w organizacji)” („Regulamin”) wprowadza się następujące zmiany do Regulaminu:

§ 6

Ogłoszenie wyników

otrzymuje następujące brzmienie:

„Wyniki rozstrzygnięcia Konkursu ogłoszone zostaną na stronie internetowej Organizatora: www.muzeumpit.pl nie później niż do 15 kwietnia 2019 r.”