Muzeum „Pamięć i Tożsamość” im. św. Jana Pawła II

Muzeum Pamięć i Tożsamość im. św. Jana Pawła II ogłasza nabór na stanowisko:

Główny Inwentaryzator Zbiorów

 

Zakres obowiązków:

Do głównych zadań na stanowisku będzie należało:

Zadania:

 • kontrola i nadzór nad realizacją obowiązujących w Muzeum zasad w zakresie:
 1. inwentaryzacji i katalogowania zbiorów, w tym nad programem do ewidencji i zarządzania zbiorami;
 2. przechowywania i ruchu wewnętrznego zbiorów;
 3. użyczeń/wypożyczeń zbiorów z/do Muzeum;
 4. digitalizacji zbiorów;
 5. kwerend i udostępniania informacji o zbiorach;
 6. prezentacji zbiorów w Internecie;
 7. skontrum zbiorów;
 • określenia wytycznych w zakresie prowadzenia ksiąg inwentarzowych muzealiów i depozytów  oraz innych form ewidencji zbiorów;
 • współpraca z właściwymi komórkami organizacyjnymi w zakresie opracowania i konserwacji zbiorów, prowadzonych badań oraz działalności edukacyjnej, wystawienniczej i wydawniczej Muzeum;

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie wyższe specjalistyczne na kierunku humanistycznym specjalistycznym;
 • min. 5 lat stażu pracy;
 • dorobek zawodowy w zakresie ustawowej działalności muzeum lub studia podyplomowe z tego zakresu;
 • znajomość problematyki udostępniania, rozpowszechniania i zarządzania zbiorami;
 • doświadczenie w pracy z wykorzystaniem programów do ewidencji i zarządzania zbiorami;
 • obsługa komputera: Windows, pakiet MS Office, Internet;
 • znajomość języka angielskiego w stopniu przynajmniej średniozaawansowanym

Ponadto:

 • umiejętność planowania i organizowania pracy własnej i podległym pracownikom
 • umiejętność zarządzania zespołem oraz współpracy z innymi komórkami organizacyjnymi
 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych

 

Mile widziane:

 • doświadczenie w zarządzaniu w dziedzinie kultury i znajomości przepisów z zakresu muzealnictwa i działalności kulturalnej
 • doświadczenie przy opracowywaniu i wdrażaniu strategii i planów rozwoju Muzeum
 • doświadczenie w pracy przy wystawach muzealnych
 • rzetelność, skuteczność, umiejętności analityczne, odporność na stres, asertywność, odpowiedzialność

Oferujemy:

 • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
 • przyjazne środowisko pracy
 • możliwość rozwoju zawodowego

Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie CV* zawierającego poniższą klauzulę:

“Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Muzeum „Pamięć i Tożsamość” im. św. Jana Pawła II (w organizacji) dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”

CV zawierające dane, o których mowa w art. 221 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks  pracy tj. imię (imiona) i nazwisko, data  urodzenia, dane służące do kontaktowania się z kandydatem (np. numer  telefonu, adres do korespondencji), wykształcenie, kwalifikacje zawodowe oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

 

Aplikacje prosimy składać pod adresem: Muzeum Pamięć  i Tożsamość im. św. Jana Pawła II

ul. Droga Starotoruńska 3, 87-100 Toruń

 lub

 e-mailowo: [email protected]

 

Termin składania aplikacji: 31.01.2023 r.
Dokumenty uważa się za dostarczone w terminie, jeżeli wpłynęły na w/w adres w terminie składania aplikacji.

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi kandydatami.