Muzeum „Pamięć i Tożsamość” im. św. Jana Pawła II

 

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW MINISTRA KULTURY, DZIEDZICTWA NARODOWEGO I SPORTU POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA

Dotacja celowa Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu

Nazwa zadania:

Budowa siedziby muzeum „Pamięć i Tożsamość” im. św. Jana Pawła II w Toruniu w formule zaprojektuj – wybuduj.

Wartość dofinansowania zadania: 119 566 800 PLN

Wartość całkowita zadania: 119 566 800 PLN (netto)

Opis zadania

Zadanie obejmuje budowę budynku użyteczności publicznej – zespołu zabudowy muzealno-audytoryjnej i naukowo-twórczej. Zakres całego zamierzenia zakłada ponadto realizacje zagospodarowania terenu wokół budynku wraz z przynależnymi: drogami wewnętrznymi, parkingami, chodnikami, elementami małej architektury i zieleni oraz infrastrukturą techniczną (instalacje wewnętrzne, uzbrojenia terenu: kanalizacja sanitarna, kanalizacja deszczowa, instalacje elektryczne, instalacje teletechniczne, instalacje oświetlenia zewnętrznego). Na potrzeby zapewnienia dostatecznej ilości miejsc postojowych dla samochodów osobowych i autokarów zostanie także utworzony nowy parking wraz z obsługującą go infrastrukturą techniczną oraz dojazdem.

Projektowany obiekt będzie pełnił funkcje użyteczności publicznej: kultury, nauki i oświaty. Trzonem budynku będzie przestrzeń ekspozycji muzealnej oraz sala audytoryjna na ok. 800 osób i mniejsza sala wielofunkcyjna na ok. 110 osób. Jako funkcje uzupełniające zaplanowano w budynku: hall wejściowy z recepcją, szatnie, punkt gastronomiczny. Dodatkowo zaprojektowano niezbędne zaplecze administracyjne, socjalne personelu i techniczne.

Suma powierzchni budynku wynosi około 11,0 tys. m², w tym powierzchnia użytkowa około 7,3 tys. m², powierzchnia usługowa około 0,5 tys. m², a powierzchnia ruchu około 3,2 tys. m².

Przestrzeń ekspozycji muzealnej zorganizowano na poziomie parteru i drugiego piętra budynku, jej zagospodarowanie wraz z rozkładem stref zostanie zaprojektowane na etapie projektu wykonawczego wystawy stałej. Powierzchnia użytkowa przestrzeni muzealnej wynosi około 2,7 tys. m².

Sala audytoryjna zaprojektowana jest na planie wachlarza, z balkonem; liczba miejsc na widowni: 800; funkcje sali: audytoryjna, sala teatralna, sala koncertowa.

Mniejsza sala audytoryjna zaprojektowana jest na planie trapezu; liczba miejsc na widowni: 110.