Muzeum „Pamięć i Tożsamość” im. św. Jana Pawła II

Konkurs na projekt logotypu Muzeum

Muzeum „Pamięć i Tożsamość” im. św. Jana Pawła II (w organizacji) ogłasza konkurs na wykonanie projektu logotypu Muzeum.

Konkurs ma charakter otwarty, jednoetapowy, ogólnopolski.

Jest on adresowany do wszystkich zainteresowanych osób/podmiotów zamieszkałych/posiadających siedzibę na terenie Polski, w tym do studentów, absolwentów oraz pracowników wyższych uczelni artystycznych oraz profesjonalnych artystów-grafików, grafików i projektantów.

Prace konkursowe należy przesyłać do dnia 15 grudnia 2018 roku. Laureat konkursu otrzyma nagrodę pieniężną w wysokości 10.000 złotych.

Szczegółowe warunki konkursu określa Regulamin. / „Karty zgłoszenia” do pobrania tutaj.

Zapraszamy!

Uprzejmie informujemy, że do konkursu na projekt logotypu Muzeum zgłoszono 12 prac. Wszystkie reprezentują bardzo wysoki poziom artystyczny, są wyrazem dużej kreatywności autorów i w ciekawy sposób odzwierciedlają ideę Muzeum. Aby umożliwić Komisji konkursowej jak najbardziej wnikliwą i rzetelną ocenę nadesłanych prac, Organizator Konkursu postanowił przedłużyć termin jego rozstrzygnięcia do dnia 15 kwietnia 2019 roku.

W związku z powyższym, zgodnie z ust. 2 § 10 „Regulaminu konkursu na projekt logotypu Muzeum ‘Pamięć i Tożsamość’ im. św. Jana Pawła II (w organizacji)” („Regulamin”) wprowadza się następujące zmiany do Regulaminu:

§ 6

Ogłoszenie wyników

otrzymuje następujące brzmienie:

„Wyniki rozstrzygnięcia Konkursu ogłoszone zostaną na stronie internetowej Organizatora: www.muzeumpit.pl nie później niż do 15 kwietnia 2019 r.”

 

Zmiana:

15.04.2019

Konkurs na wykonanie projektu logotypu

Muzeum „Pamięć i Tożsamość” im. św. Jana Pawła II

– nierozstrzygnięty

Komisja Konkursowa, powołana w celu wyłonienia zwycięzcy w konkursie na wykonanie projektu logotypu Muzeum „Pamięć i Tożsamość” im. św. Jana Pawła II, dokonała analizy 12 nadesłanych prac konkursowych pod kątem kryteriów regulaminowych.

Największą liczbę punktów, przyznawanych przez członków Komisji, uzyskała praca opatrzona numerem 731138. Jej autor nie wyraził jednak zgody na przeniesienie praw autorskich do logotypu na Muzeum „Pamięć i Tożsamość” im. św. Jana Pawła II i wycofał swą pracę z Konkursu.

W związku z tym Konkurs na wykonanie projektu logotypu Muzeum „Pamięć i Tożsamość” im. św. Jana Pawła II pozostaje nierozstrzygnięty.